Една майка имала много деца. Трудно й било да се справя с възпитанието им, били палави, шумни и разхвърляли ужасно.

Тя непрекъснато ги молела да си подреждат вещите: дрехите, играчките, обувките. Но накрая винаго се налагала да върви след тях и да оправя.
От изтощителния труд покрай децата и прехраната на семейството, тя се разболяла. Било по празниците и децата се стреснали. Нямало кой да им приготви курабийки, парцалени кукли и войничета от клечки.
Опитали се да си сготвят каша, да пооправят, но нали са деца не се справили кой знае колко.

Полу-гладни, тъжни и уплашени, те се гушнали и се помолили да стане чудо.
На сутринта майка им била по-добре. Къщата била по чудо за пръв път подредена, а вечно разхвърляните им ботушчета били строени в редица и пълни с лакомства.

Открийте всичко за Коледа на едно място