Изхвърлете баласта зад борда!

Нека лодката ви в живота да бъде лека

и да носи само онова, което ви е нужно:

уютен дом и прости удоволствия,

двама-трима приятели, достойни за това име,

едного, когото да обичате и който да ви обича,

една котка,

eдно куче,

една-две лули,

храна и облекло дотолкова, доколкото са ви необходими,

но малко повече за пиене, защото жаждата е опасно нещо.

Ще видите, че тогава лодката върви по-леко

и не може тъй лесно да се обърне,

а обърне ли се,

бедата няма да е голяма -

добрата и здрава стока не се бои от вода.

 

Автор: Джером К. Джером (от "Трима мъже в една лодка")