„Някой може и да съществува без изкуството, но никой не може да е жив без него.”  
                                                                       Оскар Уайлд


Изкуството е онова нещо, което ни помага, макар и само за момент, да избягаме от действителността. Изкуството винаги е красиво, няма грозно изкуство, то има просто различни проявления.


Ще ви покажем как в Белгия, благодарение на изкуството, фасадите на сградите са придобили един нов, по-разчупен и интересен облик. По този начин, старите или пък в мрачни цветове, сгради принасят настроение на ведрота. Сякаш се опитват да покажат, че и в сивотата трябва да има цветове. Така изкуството излиза на улицата, за да покаже, че без него животът е скучен и еднообразен.
                                                                                                                   

            
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Голямото изкуство не само изобразява живота, а участвайки в живота го променя.”
Иля Еренбург