Помнете, че никой, абсолютно никой, не е “по-горе” или “по-долу” от вас. Каквото и да работите, където и да живеете, колкото и пари да имате, колкото и красиви да сте, вие реално не превъзхождате другите, нито пък те ви превъзхождат.

Да, другият може да има повече пари, но вие пък имате прекрасни приятели. Той може да има талант да пее, а вие пък имате свой талант. Той може да е постигнал много неща в живота си, но вие пък сте научили ценни уроци и сте израснали, развивате се и също сте постигнали много, макар да не е видимо за околните. Няма база за сравнение.

Всеки, абсолютно всеки човек е уникален, полезен и ценен и всеки има свое място, всеки има свои цели, свой път, смисъл на живота си и всеки един от нас допринася за разширяването на Вселената.

Автор: Луиз Хей