Излезе първото класиране за детските градини и ясли в София. Общо класираните деца са 11 193.

Кандидатствалите деца са 23 974, като 10 213 от тях остават бе място. Свободните места за второ класиране са около 3 хиляди.

Родителите, чиито деца са приети на първо класиране, трябва да ги запишат от 13 до 23 май. Резултатите от второ класиране ще бъдат публикувани на 23 май.

Родителите подаваха кандидатури за прием на децата си в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища от 8 април до 12:00 ч. на 9 май.

След приключило строителство в периода май 2023 г. - април 2024 г. на нови сгради на детски градини и разширения на съществуващи, са обявени 503 нови места в 20 нови групи на пет детски градини. В тях вече са приети деца на текущи класирания и те посещават детска градина, информираха през април от Столичната община (СО).

Свободните места в началото на кампанията през 2023 г. бяха 12 436. Новите места са в 14 различни района на София, включително в районите с най-голям недостиг - „Витоша”, „Лозенец” и „Триадица“.