Въпросите за съществуването на Висш разум от хилядолетия занимават човечеството. Църквата и учените сякаш се разделят в два враждуващи лагера, които не спират да се противопоставят едни на други. Но един млад учен успява да убеди всички в тезата, че непознаването на Бог е причината за големите ни съмнения в него. Ето как го постига:

Университетски професор задал следния въпрос на своите студенти:

- Всичко ли което съществува е създадено от Бога?

Един студент се изправил и смело отвърнал:

- Да, създадено е от Бога.

- Значи Бог е създал всичко?

- Да, сър - потвърдил отново студентът.

Професорът продължил:

 

Ако Бог е създал всичко, значи Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува, така че, съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност

- Бог е зло.

Студентът притихнал след този отговор. Професорът бил много доволен от себе си и се похвалил пред студентите, как още веднъж доказал, че вярата в Бога е абсолютен мит. Още един студент вдигнал ръка с молба да зададе въпрос.

- Разбира се - самодоволно отвърнал професорът.

Студентът се изправил и попитал:

- Професоре, а студ съществува ли?

- Що за въпрос, разбира се че съществува! На тебе никога ли не ти е било студено?

Студентите се засмели на въпроса на младежа, но той продължил:

- Всъщност, в съответствие със законите на физиката, студ не съществува, това, което ние възприемаме за студ, е всъщност отсъствие на топлина. Човек или предмет могат да бъдат изучени в съответствие на това дали притежават или предават енергия. Абсолютната нула (-460 градуса по Фаренхайт) е абсолютно отсъствие на топлина. Цялата материя става инертна и не може да реагира при тази температура. Студ не съществува, ние сме създали тази дума, за да обозначим това, което чувстваме при отсъствието на топлина.

Студентът продължил:

- Професоре, а тъмнина съществува ли?

- Да, съществува.

Студентът отвърнал:

- Отново не сте прав, сър. Тъмнината също не съществува. В действителност това е отсъствието на светлина. Можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Можем чрез призмата на Нютон да разложим бялата светлина на отделните и цветове и да изучим дължината на вълната на всеки цвят. Но не може да измерим тъмнината. Обикновен лъч светлина може да се промъкне в тъмнината и да я просветли. Как може да се измери колко е тъмно дадено пространство? Измерва се количеството светлина, нали така? Тъмнината е понятие измислено от хората, за да се опише отсъствието на светлина.

Накрая студентът попитал отново професора:

-Сър, злото съществува ли?

Този път професорът отговорил доста по-неуверено:

- Разбира се, както вече казах, виждаме го всеки ден, жестокостта между хората, множеството престъпления и насилие по света. Това са примери за съществуването на злото.

На което студентът отвърнал:

Злото не съществува, сър. Само по себе си, това е отсъствието на Бога. Прилича на студа и тъмнината - дума създадена от човека, да обозначи отсъствието на Бог. Той не е създал злото. Злото - това не е вяра или любов, които съществуват както топлината и светлината. Злото - това е резултатът от отсъствието на божествената любов у човека. Прилича на студа, който се появява тогава когато няма топлина, или тъмнината, настъпваща при отсъствието на светлина.

Професорът мълчаливо седнал на мястото си.
Името на младия студент било Алберт Айнщайн.