Основна част при възпитанието на децата ни е да се научим ние самите как да им говорим. Начинът, по който се обръщаме към децата, ги учи как те да правят това спрямо другите хора. Ето няколко съвета как да говорим с детето си:

1. Слушайте го внимателно

2. Не задавайте излишни въпроси и не го съветвайте без нужда. Вместо това се постарайте да реагирате с разбиране. Фрази от типа на „Ааа”, „Аха”, „Интересно”, „Сериозно?” произнесени със заинтересован тон, помагат на детето да се отпусне и да разкаже всичко.

3. Не отричайте чувствата на детето, дори най-силните и отрицателни (ненавист, гняв, завист). Приемете факта, че детето ви не е съвършено, а като всяко друго човешко същество изпитва цяла палитра от ярки емоции.

4. Не се впускайте в дълги логически обяснения. По-добре дайте на детето да разбере, че желанието или разказа му са важни за вас. По-добре да кажете фраза от типа на: „Колко хубаво би било да имам толкова много пари и конюшня, че да мога да ти купя кон” (вместо пренебрежителното „Няма къде да го гледаме тоя кон и нямаме пари за такива глупости”).

5. Не разбивайте мечтите на детето. Опитайте се да го разберете. Така например:

Детето: Когато порасна ще стана космонавт!
Майка: Това е много интересна професия.

6. Избягвайте натрапчивите разпити. Фрази от типа: „Разкажи ми подробно, какво стана вчера на събирането, кой беше там, с кого танцува?”  би било добре да се постараете да изхвърлите веднъж за винаги от родителския си лексикон.

7. Не бързайте да отговаряте на въпроси. Вместо това първо се опитайте да подскажете на детето, къде би могло да намери интересуващата го информация.