С глобализирането на света навлизането на все по-модерни финансови продукти и услуги на българския пазар става отчетлива тенденция. Все по-често попадаме на думи като „инвестиции“ и „финансови пазари“.

От тази статия ще научиш дали това е само мода или тези термини имат място в твоя речник и в твоите лични финанси.

Защо да инвестираш на финансовите пазари?

В България най-популярният финансов инструмент за събиране на пари все още е банковият депозит.

По данни на БНБ към средата на 2020 г. домакинствата в България са държали депозити в размер на 57,171млрд.лв., което е малко над 97% от спестяванията изобщо.

Депозитът има своето място в личните ти финанси, но неговият основен недостатък е доходността.

В момента сме свидетели на рекордно ниски нива на лихвите, но дори да вземем предвид по-големи периоди, възвръщаемостта от депозита често пъти е по-ниска от инфлацията.

Какво е инфлацията и как я усещаме

Инфлацията се изразява в повишаване на цените на стоките и услугите с времето. На практика, с една и съща сума вчера сме можели да си купим повече неща отколкото днес.

Това че, депозитът често пъти не може да компенсира инфлацията означава, че нямаш полза да държиш парите си дългосрочно в банка, защото така те губят стойността си. Държейки парите си само в банка, ти практически се съгласяваш да губиш средно по 1,5% на година от покупателната способност на парите ти. За период от 10 години това са вече 15%.

Достъп до по-висока възвръщаемост

Финансовите пазари са мястото, на което се търгуват финансови активи – акции, облигации и техните производни.

Инвестирането на тези пазари е една от опциите, които ти дават възможност за достъп до активи, чиито цени също нарастват във времето. По този начин успяват да компенсират инфлацията и да донесат по-добра възвръщаемост.

Разпределяне на инвестициите

Както за всичко друго, така и тук важи максимата да не слагаш всички яйца в една кошница.

Инвестирането е свързано не само с по-висока доходност, но и с по-висок риск.

Рискът и доходността на една инвестиция са правопропорционални, т.е. когато нараства възможността за доходност, с нея успоредно нараства и присъщия на инвестицията риск. Ключовата дума в инвестирането е „диверсификация“. Това е подборът на активите по такъв начин, че при взаимодействието им да се повиши общата доходност на портфейла и същевременно да се намали рискът.

Разбира се, риск винаги ще има - той няма как да се сведе до нула, ако целта ни е да спечелим. Както твърди Марк Зукърбърг „Най-големият риск е никога да не рискуваш“.

Рискът е цената на възможността за печалба. Помним думите на прочут български футболист, че само „който рискува – печели“.

Финансовите пазари са по-достъпни от всякога

Две основни сили – от една страна ниските нива на лихвите по депозити и от друга страна развитието на технологиите - доведоха до ускорена еволюция на финансовите услуги. Така се появиха много нови възможности за инвестиране.

Съвременните финтех реалности и платформи правят финансовите пазари все по-достъпни. Това от една страна дава възможност на всеки да закупи финансови активи, без да е необходимо да разполага със значителни средства или да ползва инвестиционен посредник.

От друга страна, ползването на подобни услуги крие и своите рискове. Много от тези приложения нямат представителство в страната, подлежат на чуждестранни регулации, нямат ясни правила на работа и др.

Друг риск, свързан с тази достъпност, е непрофесионалното подбиране на инструменти и невъзможността да се постигне такова разпределение на портфейла, че да се минимизират възможните загуби.

Как да инвестираш на финансовите пазари, ако не си експерт

Всеки от нас има своите мечти, цели и стремежи, които имат и финансово изражение. Повечето от тях са дългосрочни и за осъществяването им е необходимо събирането на значителни средства.

Дори и да нямаш някакви конкретни финансови цели, а просто искаш да заделяш пари настрана, които да запазят своята покупателна стойност, то инвестирането е необходимост.

Как да използваш възможностите, без това да ти струва много труд, пари и време?

Индивидуално инвестиране

Пазарът изобилства от възможности за ползване на инвестиционни инструменти. Един от вариантите е да отделиш време и усилия, за да усвоиш основните умения на индивидуалния инвеститор и да тестваш знанията си на достъпните платформи.

Финансовата материя не е проста. Обикновено един добър финансов експерт има подходящото висше образование, както и допълнителни сертификати и лицензи, придобиването на които изисква време и усилия.

Ако нямаш желание за такава кариера и не те влече придобиването на съответните знания и опит на професионален инвеститор, все пак имаш варианти.

Колективни инвестиционни схеми (КИС)

Едно от решенията са колективните инвестиционни схеми (взаимни фондове, борсово-търгувани фондове и др).

Това са готови портфейли от различни комбинации на акции и облигации, които предлагат определени нива на риск и доходност. Всеки такъв фонд е диверсифициран и изграден от множество активи, което предпазва инвеститора от загуби.

Друга съществена полза на тези инструменти е възможността за диверсификация във времето. Стойностите на финансовите инструменти се менят постоянно, движени от различни пазарни сили. Инвестирането на малки суми на равни периоди от време е начинът да направиш твоята инвестиция на практика безрискова.

Използвай услугите на инвестиционен брокер или посредник

Друга възможност е да се довериш на инвестиционен брокер или посредник, който да инвестира твоите средства вместо теб. Имай предвид, че тези услуги са платени, така че калкулирай комисиона на брокера, когато изчисляваш цената на инвестицията.

Довери се на личен финансов консултант

И не на последно място е ползването на личен финансов консултант, който да съобрази инвестиционните ти интереси с цялостния ти финансов план. Твой е изборът дали можеш да понесеш риска сам или да го споделиш с безплатен професионален партньор.

Избери инвестиционна стратегия

Инвестициите не трябва да са самоцел, защото в този случай могат да доведат до нежелани последици и загуби.

Изборът на инвестиционна стратегия зависи от два важни фактора. Първият е твоят рисков апетит или рисков профил. Това е склонността и търпимостта ти към негативните промени на финансовите пазари.

Другият е срокът, за който би искал да изпълниш твоите цели. Или срокът, за който искаш да заделяш тези средства.

В случай че не знаеш на какъв принцип да подбереш своите инвестиции, има няколко популярни метода, които можеш да приложиш. Един от тях е на база твоята възраст.

В зависимост от възрастта ти

Ако извадиш възрастта ти от числото 100, ще получиш препоръчителния процент на акциите или по-рисковите активи в твоя инвестиционен портфейл. Това се дължи на факта, че с напредване на възрастта ще се доближаваш до срока на изпълнение на твоите цели и това скъсява времето за натрупване на доходност от по-рисковите инвестиции.

В зависимост от рисковия ти профил

Друг метод може да бъде решаването на тест или въпросник, който на базата на твоите отговори, дава определение за рисковия ти профил.

Как да избереш инвестиционен фонд, подходящ за твоите нужди?

След като си избрал твоята инвестиционна стратегия е време да избереш и конкретна инвестиция. Изборът на какъвто и да е финансов инструмент се свежда до три важни критерия: ликвидност, сигурност и доходност.

  • Ликвидността се изразява в това колко бързо можеш да обърнеш активите в пари, ако ти се наложи.
  • Сигурността зависи от това доколко е гарантиран резултатът от инвестицията и коректността на партньора, който си избрал.
  • Доходността е възвръщаемостта, която очакваш да получиш за вложените средства.

Освен тези критерии е препоръчително да включиш при избора си и няколко допълнителни, които могат да окажат съществено влияние:

  • Достъпност - с каква сума можеш да участваш в инвестицията;
  • Облагане - дължат ли се данъци върху получената доходност, подлежат ли на деклариране инвестициите;
  • Валута - при наличието на инструменти в различни валути от тази, в която са доходите ти, може да носиш и допълнителен валутен риск;
  • Други – възможности за ползването на данъчни облекчения, защита на средствата от принудително изпълнение, опции за регулярни или еднократни инвестиции.

Довери се на професионалистите

Това, което описаните по-горе методи за определяне на рисковия ти профил и критерии за избор на подходяща инвестиция не могат да направят, е да вземат предвид твоите нужди.

Инвестициите са само една част от личните ти финанси. При избора на подходящи инвестиционни инструменти е необходима комплексна оценка на всички други аспекти от личния ти финансов план.

Това ще позволи постигането на различните ти цели, без те да са в конфликт една с друга. Този комплексен подход може да направи само финансов консултант, чиято работа е именно да ти помогне да управляваш по-добре парите си и да постигнеш по-лесно твоите цели.

Известна е максимата на Дейв Рамзи - "Tpябвa дa имaтe ĸoнтpoл нaд пapитe cи, или липcaтa нa ĸoнтpoл щe ви ĸoнтpoлиpa вeчнo".

Ако искаш ти да управляваш живота си и средствата си за него, вместо да си под техен контрол, най-добре е да започнеш още днес.

Автор: Цветелина Тодорова