Професионален психологически съвет за вашите проблеми - задайте своите въпроси към Кремена Ненкова, която всеки понеделник ще ви дава персонални отговори.

Честно казано съм много млада и не би трябвало такива неща да ме занимават, но доста време си падах по едно момче. Скъсахме много бързо, така и не разбрах каква беше причината. Проблемът е, че не мога да се отърва от чувствата си. Много трудно намирам момче, което да ми хареса. Може би това е причината още да изпитвам нещо към него. Моля Ви за съвет как да си помогна и да престана да се обърквам от чувствата си всеки път, когато се видим.
И.

 

Скъпа И.,

Хората, с които работя, независимо от възрастта, пола, местоживеенето, често споделят, че се чувстват объркани в чувствата си. Защо ни е трудно да се ориентираме в собствения си емоционален свят, защо се загубваме, когато стане въпрос за това какво изпитваме и как се чувстваме?

Човекът като социално животно преживява света чрез разнообразието на своите чувства и емоции. Терминът ЕМОЦИЯ произлиза от латинската дума emoveo, което означава „вълнувам се”. Много автори разглеждат въпроса „Какво всъщност са емоциите?” Общото, което те констатират, е, че емоциите са свързани с инстинктите, потребностите и мотивите на човека. Емоциите отразяват значимостта на явленията върху жизнената дейност на всеки от нас и постоянно оказват влияние върху нея. Те са като „гравитационно поле”, в което протичат всички психични процеси – възприятие, мислене, памет и др. Емоциите възникват по определени поводи, те са ситуативни, конкретни и безкрайно разнообразни.

Една от главните и най-значими функции на емоциите е информационната функция. Чрез емоциите ние се ориентираме в околната действителност, оценяваме това, което идва в живота ни според неговата желаност, полезност или вредност за нас. Когато получаваме информация от външната среда, за да вземем определени решения, да реализираме определени действия, ние се нуждаем и от още един вид информация. Тази информация е свързана с вътрешния ни АЗ, а именно с нашите интереси, потребности, жизнени плановe, влечения, стремежи и др. Оценката на външните фактори от гледна точка на вътрешните потребности, желания, стремежи и т. н. определя нашето емоционално преживяване. По този начин всеки един от нас, оформя своето отношение към всичко, което ни заобикаля, както и към нас самите.

Скъпа И., изключително важно е да се научите да познавате и разбирате себе си. Когато се срещате или мислите за своя приятел, задавайте си въпроси като: „Как точно се чувствам в момента?”, „Това ли са истинските ми чувства?” „Кое ме кара да се чувствам по този начин?” Обърнете се навътре в себе си и се опитайтe да се ориентирате във вътрешния си емоционален свят, опитайте се да разпознавате емоциите си и да ги назовавате с истинските им имена. Добре е за Вас да започнете да осъзнавате и поемате отговорност за собствените си преживявания, да оценявате своите сили, способности, граници и разбира се, да се учите от допуснатите грешки.

Емоционалният живот е важна и неизменна част от социалния живот и процесът на повишаване на емоционалната интелигентност води до спокойствие и приемане на собствените емоции, чувство на свобода в изразяването, увеличава личната автентичност, творческа самоизява, уважение към чуждата и личната независимост, зачитане на различията и съобразяване с емоциите на околните и следователно добри взаимоотношения с хората и света около нас.

Задайте своите въпроси към психолог Кремена Ненкова тук