Децата от ранна възраст започват да посещават различни занимания, a дали тoва ще бъдат танци, рисуване, програмиране или дори роботика, зависи изцяло от интересите им. Благодарение на всички тези развлечения, децата развиват куп умения, сприятеляват се и научават нови неща за света около тях. В тази статия ще говорим именно за LEGO роботиката като извънкласно занимание и ползите за учениците от него.

От малки още децата използват новите технологии и интуитивно свикват с повечето от тях. Но това не е достатъчно, защото за да ги използват ефективно трябва да знаят как да ги приложат в ежедневието си. Най-интересният начин, по който могат да се докоснат до тази технология, е обучение по роботика. Там те се научават да конструират и програмират прости конструкции, като по този начин разбират и принципите, чрез които работят.

"Академия Роботика" вече 5 години обучава деца в сферата на роботиката и програмирането, залагайки на учене чрез практика. Това е метод, който позволява на учениците да приложат наученото в реални ситуации. По този начин те осмислят информацията и я прилагат в поставените им задачи. Ползите за децата от този тип обучение са много и разнообразни:

Позволява на децата да правят грешки и да се учат от тях;

● Научава учениците да решават различни проблеми;

● Повишава мотивацията

Курсовете по LEGO роботика са подходящи за напълно начинаещи. Академията осигурява необходимите учебни материали, а от детето се очаква единствено да посещава занятията и да се забавлява. Обучението по роботика включва конструиране на роботи и тяхното програмиране. С всяка конструкция децата изпълняват интересни задачи, като по този начин развиват мисленето си и запомнят материала по-лесно.

Занятията са обвързани с различни науки, като всяко едно ниво е тематично и разкрива на учениците някои от тайните на Космоса, животинския свят, новите технологии и др. Така имат възможност да се забавляват с роботи, да обогатят общата си култура и да развият полезни умения. Също така, докато конструират и програмират роботите си, развиват важни социални умения. По време на занятията са разделени в екипи по двама, за да се стимулира работата в екип. Хубаво е да знаят, че когато работят с други имат определена роля и нейното изпълнение е важно за крайния резултат на задачата. Важно е да се отбележи, че всеки човек работи по различен начин и с различно темпо, а умението за работа в екип учи децата как да се съобразяват с това.

Уменията, които се развиват по време на курсовете в "Академия Роботика" обхващат огромен спектър от науки. Идеята е децата да пробват различни неща още от малки и да намерят това, което ги кара да се вълнуват и забавляват истински. При едни това може да е роботиката, при други рисуването, а при трети нещо съвсем различно.

Повече за идеята и работата на “Академия Роботика” може да намерите на сайта им: https://robotika.bg/