За всяка уважаваща себе си компания постигането на общ език с потребителите е най-важното нещо. Точно това представлява Guerrilla Marketing-а, познат още като Партизански маркетинг, който се стреми да изследва и разучи човешката същност, а от там да спечели доверието на колкото се може повече потенциални клиенти.

Едно от нещата, важни за една компания, а и по принцип, е влиянието на цветовете и формите върху женското и мъжкото съзнание. Според изследванията, въздействието им върху двата пола е различно и при правилна употреба, едно предприятие може да постигне много добри резултати по отношение на пазара, ако знае как да използва правилно формите и цветовете. Може да ги заложи в рекламите, презентациите, логото и останалите материали. Когато компаниите го правят по правилния начин със сигурност са една крачка пред конкуренцията.

В таблица 1 са показани формите и тяхната видимост, предпочитане, асоциация и задържане в съзнанието на мъжете и жените. Много фирми се съобразяват с тях при подготвяне на фирмено лого, търговска марка и останалите рекламни материали.

В таблица 2 са изобразени цветовете и тяхната видимост, асоциация и задържане в съзнанието на половете. Доста хора се влияят от цветове и символи, заради което и съответното лого, например, им прави по-добро впечатление.