В Рая имало два ангела. Единият винаги лежал на облак и почивал, а другият непрекъснато летял от Рая до Земята и обратно.

Един ден ангелът, който винаги почивал попитал другия:

- А ти защо непрекъснато летиш насам-натам?

- Аз пренасям посланията, които започват с „Помогни ми, Господи!”. А ти защо винаги почиваш?

- Аз трябва да пренасям посланията, които започват с „Благодаря ти, Господи!”