В какво се изразява щастието? Всички си мислим, че знаем отговора. Да, това наистина е така, защото щастието е различно за всеки.

За децата от Замбия щастие е да имат чиста питейна вода. Въпреки че мечтаят да ходят на училище, което също би означавало щастие за тях, тези деца ежедневно трябва да търсят вода... извървявайки по три километра три пъти на ден, за да я намерят. Но именно това им гарантира осигуряването на чиста вода за пиене и готвене. Замърсената вода е една от причините за тежките заболявания, епидемии и смъртните случаи всяка година в Замбия.

"Проектът Замбия", който е програма на World Vision, им предоставя питейна вода за първи път. Реакцията им е изумителна. Децата танцуват, бягат, а в очите им се чете щастието.