Качеството на образование и социално-икономическите условия силно повлияват нивото на интелигентност на населението в дадена държава. Това означава ли, че по-богатите държави са по-умни? И каква е причината за тенденциите, отразени на тази карта?

Тази карта показва средното IQ на хората в Европа към 2007 г., използвани са данните от британското проучване “The g-Factor of International Cognitive Ability Comparisons” by H. Rindermann, в което тестват национално представителен брой граждани на дадена държава.