Със сигурност сте чували, че името ви оказва влияние върху характера и живота ви. Всяка буква от името ви носи своя мелодия, символика и сила. Опитайте да разшифровате инициалите си:

А - сила, власт
Б - предразположеност към дълбоки, силни чувства, стабилност
В - постоянство, системност
Г - добросъвестност, влечение към сакралното
Д - дружелюбност, приветливост, общителност
Е - интуитивност, умение да мобилизира силите си
Ж - неувереност в себе си, тайнственост
З - склонност към съмнения, развита интуиция, стремеж към материалната сигурност
И - духовност, миролюбивост
Й - непостоянство, вглъбеност
К - излишна раздразнителност, проницателност
Л - артистичност, логика
М - трудолюбие, педантичност
Н - енергичност, творческа реализация, остроумие
О - голяма емоционалост


П - богат вътрешен мир
Р - постоянно напрежение и вълнение, драматичност
С - докачливост, здрав разум
Т - преследване на идеала, интуиция
Ф - нежност, оригиналност, умение да общува
Х - бързи промени в чувствата, емоционалност
Ц - откритост, лидерски качества
Ч - вярност, послушание
Ш - чувство за хумор, ревност
Щ - развит интелект, отмъстителност
Ъ - склонност към класифициране, организираност
Ь - мекота, умение да изглажда острите ъгли в отношенията
Ю - вечен стремеж към истината, самоотверженост, амбиция
Я - увереност в себе си, интелигентност, творческа реализация