Една жена сънувала сън, в който попаднала в някакъв странен магазин. Зад тезгяха, на мястото на продавача стоял Бог.

- Господи! Това си ти!

- Да, аз съм. – отговорил й Бог

- А какво мога да си купя от Теб? – попитала жената.

- Всичко, което поискаш...

- Тогава, бих искала да си купя здраве, щастие, любов, успех и пари. – въодушевено занареждала жената.

Бог се усмихнал и влязъл във вътрешността на магазина. След малко се върнал с малко бурканче и го дал на жената.

- Това ли е всичко?! – възкликнала тя.

- Да, - отговорил Бог - нима ти не знаеше, че при Мен се продават само семена?