Веднъж учителят показал на учениците си бял лист хартия.
в центъра на листа имало една черна точка.
попитал ги, какво виждат.

един казал, точка.
друг уточнил, черна точка.
трети добавил, дебела черна точка.

А учителят отбелязал, всеки от вас видя точката и никой не обърна внимание на чистия бял лист, на който е тя.

Обикновено сме свикнали да се съсредоточаваме единствено върху мъничките негативни неща в живота си, а това ни пречи да видим огромното бяло платно, върху което можем да се развихрим и да творим бъдещето си. Вселената не прави разлика между добро и лошо, тя винаги ни изпраща това, за което мислим. Така че следващия път, когато се ядосате за някоя дреболия си помислете какво искате да привлечете в живота си - мъничката черна точка или белия лист.