X

Китайска таблица определя пола на детето

от в 09:25 на 01.07.2014 в Всичко за теб | Семейство


Китайска таблица определя пола на детето

Китайска таблица определя пола на детето

Скъпи бъдещи майки, представяме ви стара китайска таблица, която може да отговори на въпроса: Момче или момиче?

Древната таблица е открита преди повече от 700 години в гробницата на монах-отшелник край Пекин. След изучаване на пергамента, археолозите открили лунен календар, който позволява с голяма точност да се определи пола на детето.

Слуховете гласят, че точността на китайската таблица е повече от 90%, но през 1999 г. е проведена анкета, която я определя на около 75%.

Таблицата се чете така: в лявата графа е възрастта на бъдещата майка, а в горната част - месецът на зачеването. Ако при пресичането на двата елемента буквата е М - момче, Д - момиче.

Възраст/месец

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
18 Д М Д М М М М М М М М М
19 М Д М Д Д М М Д М М Д Д
20 Д М Д М М М М М М Д М М
21 М Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
22 Д М М Д М Д Д М Д Д Д Д
23 М М М Д М М Д Д Д М М Д
24 М Д Д М М Д М Д М М Д М
25 Д М Д М Д М Д М Д М М М
26 М М М М М Д М Д Д М Д Д
27 Д Д М М Д М Д Д М Д М М
28 М М М Д Д М Д М Д Д М Д
29 Д М Д Д М Д Д М Д М Д Д
30 М М Д М Д М М М М М М М
31 М М М М Д Д М Д М Д Д Д
32 М Д Д М Д М М Д М М Д М
33 Д М М Д Д М Д М Д М М Д
34 М М Д Д М Д М М Д М Д Д
35 М Д М Д М Д М Д М М Д М
36 М Д М М М Д М М Д Д Д Д
37 Д Д М Д Д Д М Д Д М М М
38 М М Д Д М Д Д М Д Д М Д
39 Д Д М Д Д Д М Д М М Д М
40 М М М Д М Д М Д М Д Д М
41 Д Д М Д М М Д Д М Д М Д
42 М Д Д М М М М М Д М Д М
43 Д М Д Д М М М Д Д Д М М
44 М Д Д Д М Д М М Д М Д М
45 Д М Д М Д Д М Д М Д М Д

 Теми   бебе | бременна | бременност | дете | пол на бебето | таблица

Още по темата

Коментари

Зареждане


x

Ако не искаш да получаваш най-интересните статии, натисни тук.