X

Китайска таблица определя пола на детето

от в 09:25 на 01.07.2014 в Всичко за теб | Семейство

Оцени тази статия:
Китайска таблица определя пола на детето Цветомира Дочовска

Китайска таблица определя пола на детето

Китайска таблица определя пола на детето

Скъпи бъдещи майки, представяме ви стара китайска таблица, която може да отговори на въпроса: Момче или момиче?

Древната таблица е открита преди повече от 700 години в гробницата на монах-отшелник край Пекин. След изучаване на пергамента, археолозите открили лунен календар, който позволява с голяма точност да се определи пола на детето.

Слуховете гласят, че точността на китайската таблица е повече от 90%, но през 1999 г. е проведена анкета, която я определя на около 75%.

Таблицата се чете така: в лявата графа е възрастта на бъдещата майка, а в горната част - месецът на зачеването. Ако при пресичането на двата елемента буквата е М - момче, Д - момиче.

Възраст/месец

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
18 Д М Д М М М М М М М М М
19 М Д М Д Д М М Д М М Д Д
20 Д М Д М М М М М М Д М М
21 М Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
22 Д М М Д М Д Д М Д Д Д Д
23 М М М Д М М Д Д Д М М Д
24 М Д Д М М Д М Д М М Д М
25 Д М Д М Д М Д М Д М М М
26 М М М М М Д М Д Д М Д Д
27 Д Д М М Д М Д Д М Д М М
28 М М М Д Д М Д М Д Д М Д
29 Д М Д Д М Д Д М Д М Д Д
30 М М Д М Д М М М М М М М
31 М М М М Д Д М Д М Д Д Д
32 М Д Д М Д М М Д М М Д М
33 Д М М Д Д М Д М Д М М Д
34 М М Д Д М Д М М Д М Д Д
35 М Д М Д М Д М Д М М Д М
36 М Д М М М Д М М Д Д Д Д
37 Д Д М Д Д Д М Д Д М М М
38 М М Д Д М Д Д М Д Д М Д
39 Д Д М Д Д Д М Д М М Д М
40 М М М Д М Д М Д М Д Д М
41 Д Д М Д М М Д Д М Д М Д
42 М Д Д М М М М М Д М Д М
43 Д М Д Д М М М Д Д Д М М
44 М Д Д Д М Д М М Д М Д М
45 Д М Д М Д Д М Д М Д М Д

 


Теми   бебе | бременна | бременност | дете | пол на бебето | таблица

Още по темата

Коментари

Зареждане


x

Ако не искаш да получаваш най-интересните статии, натисни тук.