На много от нас ни се е случвало да се сблъскаме с неписани правила или вече доказани закономерности, които... е, които са доста забавни. 

Със следващите 22 закономерности ще ви покажем, че когато науката срещне хумора се получават доста небивалици.

1. Правило на Марс: Експерт - всеки човек, който не е от нашия град.

2. Закон на Флаг: Когато ти се наложи да "почукаш на дърво", осъзнаваш, че днешният свят е изграден само от алуминий и пластмаса.

3. Аксиомата на Кан-Орбен: Ако нищо не помага, прочетете инструкциите най-накрая!

4. Закон на Янг: Всички велики открития са направени по погрешка.

5. Закон на Маскимен: Времето никога не достига, за да свършиш работата, както трябва. Но за това да я започнеш отново, време винаги има.

6. Закон на Хлейд: Решението на най-сложните задачи поверявайте на най-мързеливите. Те ще намерят най-прекия път за решението им.

7. Първи закон за работа в лаборатория: Горещата колба изглежда досущ като студената.

8. Осмо правило на Фингел: Работата в екип е много полезна. Тя позволява да си прехвърляте вината един на друг.

9. Следствие на Лерман: На вас никога няма да ви достигат или време, или пари.

10. Теория на Едингтън: Броят хипотези, обясняващи дадено явление, винаги е обратно пропорционален на знанията за него.

11. Закон на Холт: Всяка работа е по-лека за човек, който не е длъжен да я върши.

12. Закон на ДЖ. Б. Шоу: Който може - прави. Който не може - учи. Който не може да научи - учи как да се научи.

13. Закон за доброволния труд: Хората са съгласни да свършат всяка сложна работа, когато необходимостта от нея вече е отпаднала. 

14. Наблюдение на Еторе: Съседната опашка винаги се движи по-бързо.

15. Правило на взаимозависимостите на Ричард: Това, което пазите от дълги години ненужно - можете да изхвърлите. Изхвърлите ли го - ще ви дотрябва веднага.

16. Принцип на колбасаря: Тези, които обичат колбасите и уважават закона, не трябва да знаят как се прави нито едното, нито другото. 

17. Постулат на Харисън: На всяко действие противостои равна по сила критика.

18. Закон на Дрю: Който плаща най-малко, обикновено се оплаква най-много.

19. Правило за изпълнение на проекта в срок: 90% от работата отнема 10% от времето, а последните 10% от работата обикновено отнемат 90% време.

20. Закон за търсенето: Търсенето винаги трябва да започне от най-неподходящото място.

21. Наблюдение на Хонгрен: Икономистите често считат реалния свят за частен случай.

22. Военна аксиома: Всяка заповед, която може да бъде грешно разбрана, се разбира грешно.