Един човек бил много беден. Сиромахът нямал нито дом, в който да живее, нито някой го наемал на работа. Отчаянието му било толкова силно, че той решил да потърси Буда, за да му поиска съвет.

- Кажи ми, учителю, защо съм толкова беден? - запитал изтерзаният бедняк.

- Защото не си се научил да даваш - отвърнал веднага Буда.

- Но как така? Та аз и без друго нямам нищо. Какво бих могъл да дам, за да подобря живота си?

При тези думи Буда се усмихнал, а после казал:

- Ти разполагаш с няколко богатства: Имаш лице, което може да подари усмивка. Имаш сърце, което може да дари с любов някого.
Имаш очи, с които можеш да погледнеш другите и да им дадеш надежда. Владееш тяло, с което можеш да сториш добрина за приятелите си.