Когато усещаш, че потъваш, запитай се: такава ли беше в началото на връзката ви?

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: кога и как започна всичко?

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: можеш ли да се облегнеш на мъжа до себе си и да знаеш, че ще ти помогне да се измъкнеш? Или знаеш, че, ако се облегнеш на него, само повече ще затънеш?

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: би ли искала дъщеря ти да живее с мъжа си така, както ти живееш сега?

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: когато ти правиш компромиси, той прави ли също? Когато ти се стараеш, той старае ли се също?

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: харесваш ли себе си, когато се погледнеш отстрани? Разпознаваш ли се? Или сякаш виждаш нов човек... друг човек. Чужд човек...

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: на кого от двама ви дължиш повече внимание и грижа - на себе си, която вечно неглижираш, или на него, с когото във всичко се съобразяваш?

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: заслужава ли си да жертваш щастието си, само защото те е страх да рискуваш? Да си тръгнеш? Да бъдеш сама...

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: запитай се: ти ли копаеш под себе си или той те дърпа надолу?

Когато усещаш, че потъваш, запитай се: докога ще живееш според неговите правила?