През последните 28 години, след въвеждането на инвитрото в България, успеваемостта се е увеличила 4 пъти и днес тя е около 35-40%. Това се дължи на новите и авангардни технологии за борба с безплодието. Някои от най-интересните представляват своеобразно видеонаблюдение, осъзнато селектиране на сперматозоид и дори анализ на делителното вретено на яйцеклетката.

Бурното развитие на компютърните технологии даде възможност за развитие на медицината в несъизмерим до моментната човешка история мащаб. Ако XX век беше времето на технологиите, очакванията са XXI век да е изпълнен с бурното развитие на медицината. И всички предпоставки за това са вече ясно забележими. Ще ви представим едни от най-значимите технологии при лечението на безплодие, повишили значително успеваемостта в репродуктивната медицина.

Анализът на делителното вретено „плете“ успеха на процедурите

Spindle (спиндъл вю) и ZP view или анализ на делителното вретено на яйцеклетката и нейната обвивка е технология, позволяваща да се направи оценка на характеристиките на яйцеклетката и да се определи оплодителния и имплантационния потенциал на яйцеклетките. Това позволява много точно да се определи часът на изпълнение на ICSI процедурата и извършване на техниката по начин, по който да не се разстрои генетичния материал в него, ако делителното вретено е изместено. С напредъка на оптичните и компютърните технологии, делителното вретено на яйцеклетката се визуализира в реално време в процеса на инжектиране на яйцеклетката със сперматозоид, като в допълнение могат да се оценят нейните зрялост и качество. Оценката на делителното вретено, разположението му в яйцеклетката и плътността на белтъци и други структури в обвивката ѝ е изключително важно, тъй като именно те определят и имплантационния потенциал на бъдещите ембриони. Допълнително предимство на този метод е, че може да се използва и като скринингов за имплантация на ембрион с генетичен риск. Новата технология допринася за по-висок процент оплодени яйцеклетки при ICSI процедура, за по-добро качество на ембрионите и съответно по-висок процент бременности. Методът не подобрява качеството на самата яйцеклетка, а увеличава качеството на инвитро процедурата. Чрез неговото приложение ембриолозите успяват да произведат ембриони от яйцеклетки с не толкова добро качество. Наличието на повече ембриони за трансфер дава възможност на репродуктивните специалисти да подберат тези с най-добри шансове при съответната двойка. Spindle view се прилага при жени с намален яйчников резерв или такива, които не отговарят добре на стимулация и при процедура имат малък брой добити яйцеклетки.

Видеонаблюдение на ембриони

Ембриоскопията или time-lapse imaging осигурява постоянно 24-часово наблюдение на цялостното развитие на ембрионите посредством вградена микрокамера (т.нар. ембриоскоп). Наблюдението се осъществява в специален инкубатор, осигуряващ всички необходими условия за развитие на ембрионите, наподобяващи тези в маточното тяло. Наблюдавани директно в инкубатора, ембрионите не се подлагат на излишен стрес при тяхното изнасяне вън от инкубатора за допълнителна оценка.Камерата заснема ембрионите на определени интервали, по време на тяхното делене от 1-вия ден до 5-ия ден на оплождането им, без да ги уврежда или пречи на тяхното развитие. Така се получава наслагване на образ, подобен на филм. Чрез специален софтуер и с помощта на опитен и обучен ембриолог се осъществява детайлна и пълна оценка на ембрионите преди тяхната имплантация – както по отношение на темпа на делене на ембрионите, така и по отношение на времевите интервали между различните деления (дробене) на ембрионите. Софтуерът позволява степенуването на ембрионите от най-добър за имплантация до най-неадекватен по отношение на деленето на ембрионите. Ембриоскопията предоставя много ценна информация за действителното „поведение” на ембриона в процеса на деленето на клетките му, вкл. и евентуални грешки в развитието му. Това позволява да се селектират ембриони с възможно най-добър имплантационен потенциал сред останалите ембриони на дадена двойка. Така се увеличават шансовете за успешна бременност и раждане на живо и здраво бебе. Във водещи центрове по света този метод вече се свързва с генетичната диагностика за вродени аномалии и се очаква в голяма част от случаите да се върви към неинвазивна диагностика за тяхното откриване още в този най-ранен етап.

Да си харесаш сперматозоид

Mетодът IMSI (Intracytoplasmic morphologically-selected sperm injection) се прилага при двойки с проблеми при зачеването от страна на мъжа. Методът се прилага се прилага по строги критерии – най-често при тежък мъжки фактор за стерилитет (тежка Oligoasthenozoospermia или морфология по Kruger под 4%), при високи нива на ДНК фрагментация на сперматозоидите, при липса на оплождане при предходен инвитро опит или при малък брой получени ембриони с добро качество при предходен опит. Целта при този метод при оптично увеличение с микроскоп от над 6000 пъти, подговен биолог да селектира на морфологично и на органелно ниво най-добрите сперматозоиди, като в последствие се повиши качеството на ембрионите, а оттам и шансът за бременност.

Информацията е предоставена от ембриолозите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“. При необходимост можете да направите консултация с високоспециализираните репродуктивни специалисти на болницата, като си запишете час за консултация на тел.: 02 920 09 01 (регистратура).