Един възрастен човек живял в едно село. Той бил един от най-нещастните хора в света. Цялото село било уморено от него. Той винаги бил мрачен, постоянно се оплаквал и винаги бил в лошо настроение. Колкото по-дълго живял, толкова повече хората го избягвали, защото нещастието става заразно. Не може да бъдеш щастлив в непосредствена близост до него. Той създавал усещането за нещастие в другите.

Но един ден, когато станал на осемдесет години нещо невероятно се случило. Мигновено всеки чул слуховете: "Старецът е щастлив днес, не се оплаква за нещо, усмихвал се." Цялото село се събрало заедно. Попитаха възрастния мъж:
- Какво е станало с теб?
- Нищо особено. - отговори той. - Осемдесет години съм гонил щастие и разбрах, че е безполезно. Тогава реших да живея и просто да се радвам на живота. Ето защо съм щастлив.

Източник: Inspirationalstories.eu