Днес едно дете ме попита:
- Сърцето на едно и също място ли си стои, или се мести?
Аз отговорих:
- Не, сърцето си стои на едно място, в ляво...
И в същото време си мислех...

После, един ден, ще пораснеш и тогава ще осъзнаеш, че сърцето живее на хиляди различни места, без да остава винаги на едно и също място. Качва се в гърлото ти, когато изпитваш силна емоция, или пада в стомаха, когато те е страх, или те боли нещо. Понякога бие по-силно, понякога сменя мястото си с мозъка. Пораснеш ли, ще поставяш сърцето си в нечии други ръце и повечето пъти ще ти го връщат наранено... Ще има дни, когато ще си мислиш, че вече нямаш сърце и ще го търсиш из спомени, парфюми, погледи... После ще има и ден, в който ще разбереш, че не всички имат сърце...

Автор: Марио де Андраде