Веднъж един джебчия видял мъж, който си купил голям диамант. Джебчията го последвал и дори си купил билет за същия влак като мъжа с диаманта. Когато мъжът задрямал, джебчията претърсил целия му багаж и цялото купе, но напразно - не успял да открие скъпоценния диамант.

Влакът пристигнал на гарата и мъжът с диаманта слязъл, джебчията също го последвал.

– Извинете, сър – казал джебчията. – Аз съм професионален крадец и опитах всичко, обещавам, че повече няма да ви притеснявам, но искам да ви попитам – къде скрихте диаманта?

Мъжът отговорил:

– Видях, че ме следиш и ми отне много време да измисля най-правилното място, където да скрия диаманта, така, че да не го откриеш. Накрая реших да го скрия в джоба ти.

Диамантът, който търсиш, винаги е близо до теб. Но вместо това претърсваш чуждите джобове. Освободи „джобовете” на собственото си съзнания и търси щастието там, където разстоянията нямат значение и където няма нужда да правиш нищо, отвъд силите ти.