Добро утро! Сложете си усмивките и днес ден не забравяйте:

"Твърде често подценяваме силата на едно докосване, на една усмивка, на една добра дума, на едно изслушване, на един искрен комплимент или на най-малката проява на грижа – всички те имат потенциала да преобърнат живота на човека.“ – Лео Бускалия