Добро утро! Сложете си усмивките и днес ден не забравяйте:

„Трябва да танцуваш така, сякаш никой не те гледа, да обичаш така, сякаш никога няма да бъдеш наранен, да пееш така, сякаш никой не те слуша, и да живееш така, сякаш е раят на земята.“ -Уилям У. Пърки