Лъвът обича децата си до самозабрава, без да забелязва недостатъците им. В същото време той не понася неуважение от страна на детето. Сърцето на Лъва винаги е отворено за мачугана и децата обичат и ценят усилията на родителите си. Лъвът е упорит, но дори за децата е ясно, че той повече „лае, отколкото хапе.

Лъвът обича да се гордее с децата си и обикновено се хвали с тях пред всичките си приятели. Амбициозни са и искат децата им да постигнат много, затова ги записват на всевъзможни кръжоци и курсове, за да открият скрития талант или гений.