За да пробудиш у Лъва жажда за мъст, трябва просто сериозно да го излъжеш. А да излъжеш Лъв е нещо много лесно – стига само да поискаш! Въпросът е в друго: Защо ти трябва това?

Лъвската мъст (даже в лек вариант) е страшна като смъртта. Най-тривиалната проява на лъвската мъст е нагледно да ви демонстрира, че сте най-пълното нищо не представляващо нищожество, че даже и по-лошо!

Това се демонстрира със собствен пример - Лъвът публично показва колко по-добре работи, изглежда и почива в сравнение с вас. При това даже никога да не се е занимавал с тези неща, с които се занимавате вие, за да ви покаже вашето нищожество, ще съумее да се справи по-добре от вас.

По-нататък в лъвския рейтинг на отмъщението следват публични оскърбления и разобличения – Лъвът публично ще ви разкаже какво мисли за Вас, при което симпатиите на околните ще са на негова страна. Всъщност симпатиите винаги са на страната на Лъва.

С това етапът на лекото отмъщение свършва. Твърдото отмъщение на Лъва не завършва и не спира за нищо на света. Може да ви преследват тъмни личности, които, неизвестно как ще се окажат близки приятели на Лъва; да Ви изпитват навсякъде – от службите за сигурност до университета; да Ви захвърлят другари и приятели, а също да ви осъдят на смърт чрез разкъсване на четири или разпъване на колело.

Във всичко това ще виждате ужасното вмешателство на Лъва. С времето ще станете задушаващ се шизофреник и ще започнете да виждате Лъвско отмъщение в най-незначителни неща.