При началниците Лъвове става дума повече за личен магнетизъм, отколкото за сила на ума или организаторски способности. Цялото му присъствие е динамика! Той изхвърля искри като фойерверк – мънички, изящни струи от пламъци. На всичкото отгоре началникът от тази зодия е топъл, внушава доверие.

Не смятайте, че той е образец на съвършенство (никой началник не е!). Той е предразположен към ласкателство и обикновено е придружен от свита от службогонци и почитатели, които го използват. Не се опитвайте да променяте това положение. Началникът от тази зодия и подлизурковците са създадени един за друг. Той има нужда от тях чисто психологически. Ако другите животни в джунглата не се прекланят пред лъва, защо тогава изобщо да има лъв?

При началника Лъв няма средно положение – или се разбираш с него, или те изяжда! Той е интелигентен и не може да бъде измамен. Радва се на изключителна лоялност от последователи и служители, също като Наполеон.