Не трябва да се влюбват в Риби.

Защо?


Рибите имат глава на раменете си дори на сушата и с лекота се ориентират във всякаква среда. Везните също. "На първо четене" всичко това е добре, но подобна двойка не може да съществува дълго и безконфликтно. Освен това, между Вашата вродена нерешителност, Везни и "рибешката" небрежност, има потенциален риск да прекарате времето си в безкрайни лутаници и недоразбирания. И двамата взимате решения "през глава", но ако сте взели противоположни такива, то съгласуването им и договарянето за по-нататъшни съвместни действия ще бъде повече от трудно.


И все пак... ако вече сте влюбени в Риби

С Рибите ще Ви бъде хубаво, но само ако се научите да правите взаимни компромиси, а това ще бъде наложително доста често... А ако сте достатъчно смел/а можете дори да позволите на Рибите да вземат сами решенията (понякога...). Готови ли сте да поемете подобен риск - давайте смело напред! Това ще бъде от решаващо значение за Вашите взаимоотношения.