Отделите за човешки ресурси са от съществено значение за всяка компания. Те ръководят офисната култура и служителите за това как трябва да се държат, дори шефовете се вслушват в тях. От блога Retronaut са открили стар наръчник, създаден през 40-те години, предназначен да обучи мъжете шефове как да интегрират новите си колежки на работното място. Втората световна война предизвиква по-голяма нужда жените да се присъединят към работната сила, особено във фабриките. Наръчникът, озаглавен „Когато ръководите жена“, дава възможност да разберем как са се отнасяли към работещите дами през 1940 г. - и това може да ви изненада.

Жените могат да се научат

 

Движенията #MeToo и #TimesUp наложиха вълна от промени в различните индустрии, подчертавайки сексистките практики и сексуалния тормоз на работното място, които са били широкоразпространени от десетилетия. Мъжете поставят под въпрос начина, по който ще могат да се приспособят към тази нова култура, на доброто, общо благоприличие. Може би могат да взаимстват от миналото как да се отнасят към подчинените си жени. Някои от моментите в ръководството отразяват как всъщност всеки служител, мъж или жена, се надява да бъде третиран.

Когато ръководите жена:

1. Направете я част от процеса или продукта, по който работи.

2. Позволете ѝ да не е запозната с машинните процеси.

3. Проверете дали работната ѝ среда е комфортна, безопасна и удобна.

4. Започнете с мило и внимателно наблюдение.

5. Избягвайте шегите, може да я обидят.

6. Предложение вместо порицание.

7. Когато се справи добре с работата, ѝ кажете.

8. Слушайте я и ѝ помагайте с проблемите в работата.

През 40-те години се появява нов вид работеща жена. Докато дамите, които допринасят за работната сила, не са нови, особено за малцинствата или жените от по-ниската класа, за жените от средната до високата класа винаги е имало разделение. Ролите на половете не е единствената причина хората да се откажат от идеята за работа на жените. Депресията предизвиква толкова висока безработица, че на работещите жени се гледа като крадли на работни места от мъжете.

Жените са търпеливи

Втората световна война променя всичко. Още преди Съединените щати да се присъединят, правителството е подписало договори за предоставяне на военно оборудване на съюзниците. Военната индустрия предизвиква бум на работните места и позициите трябва да бъдат запълнени от всеки работещ гражданин, включително жените, но това е само временно решение.

Когато жена работи:

1. Имайте предвид образованието ѝ, опита и темперамента ѝ, когато ѝ възлагате работата.

2. Имайте необходимите екипировка и инструменти за нея.

3. Опитайте потенциала ѝ и дали е запозната с тази работа.

4. Възложете ѝ смяна, която е координирана със здравето, домашните ѝ задължения и начина ѝ на придвижване.

5. Поставете я в група работници с подобни интереси.

6. Информирайте я напълно за здравните и правилата за безопасност, правилата на компанията и целите ѝ.

7. Уверете се, че знае локацията на тоалетната, къде се провежда обядът, къде има неща за първа помощ.

8. Не променяйте смяната ѝ прекалено често и без предупреждение.

За да се насърчат жените да се присъединят към работата, стартира пропагандна кампания, която разпространява лозунга „можем да го направим“ за жените в цялата страна. Бавно, но сигурно те отговарят на „повикването“. Жените от по-ниска класа, които вече са работили, преминават към по-високоплатени работни места в заводи, а след това тези, които са завършили гимназия и впоследствие дори са се оженили за жени, са насочени.

Жените са внимателни

Докато някои мъже не искат съпругите им да работят, търсенето на работници стана толкова високо, че дори дамите с малки деца се включват в работните редици. Когато Съединените щати влизат за първи път във Втората световна война вече работят 12 милиона жени и 18 милиона (една трета от работната сила) до момента на приключването ѝ.

Когато наемете жена:

1. Ограничете часовете ѝ до 8 на ден и 48 за седмица, ако е възможно.

2. Нека има кратка периоди за почивка в средата на всяка смяна.

3. Нека за обяд има питателна храна.

4. Опитайте да осигурите чисто място за обяд, а не такова до работното място. Нека има достъп до чиста вода.

5. Проверете дали тоалетните са чисти.

6. Наблюдавайте за рисковете от работата – движещи се машини, прах и изпарения, неправилно повдигане, небрежно домакинство.

7. Осигурете правилно приспособени работни места, добра вентилация и осветление.

8. Препоръчайте правилно облекло за всяка работа и безопасни и удобни обувки. Опитайте се да осигурите шкафчета и места за преобличане.

9. Облекчете монотонната работа с периоди на почивка. Ако е възможно, включете музика по време на изтощителните периоди.

Дори и с усилията на войната, повечето жени са работили по традиционно „женска работа“ в сектора на услугите. Единственият работен сектор, в който се наблюдавало пълно смесване на половете, е във фабриките.

Жените са кооперативни

Работещите жени от войната са били важна част от усилията, но това все още не променя общественото виждане за ролята на жената. На работни места във фабриките и сферата на услугите се гледа като приемливо временно съдействие, но след войната на жените стана ясно, че трябва да се върнат обратно в дома си. Те са понижени на по-нископлатени работни места, докато останалите са освободени от работа. През 50-те години домакинята е на преден план.

Накрая поканете обучена жена съветник в отдела по персонала:

1. За да разбере какво мислят и искат работничките.

2. За да открие личните причини за недобрата работа, честото отсъствие и промяната.

3. За да помогне на работничките да разрешат личните си трудности.

4. За да изтълкува поведението и действията на жените.

5. За да помогне на дамите да се приспособят към работата.

Много хора се изненадани от съдържанието на наръчника. А вие какво мислите?