Любовният ви хороскоп през април ви съветва непременно да се възползвате от възможността да реализирате плановете, касаещи отношенията ви с любимия човек. Забравете всички неприятности, помнете само доброто и бъдете уверени, че всичко ще се случи по желания от вас начин. Ако напоследък изпитвате топли чувства към отдавнашен познат, време е да ги споделите. Проявете повече активност, инициатива и не забравяйте да повярвате малко повече в силите си, за да успеете!