Скорпион

През октомври е желателно да се вслушвате по-често в гласа на своята интуиция, особено, ако обстоятелствата изискват бързи решения. Тези дни вашето сърце може много по-бързо и точно да оцени ситуацията, отколкото мозъка. Възможно е някои събития да хвърлят светлина върху отношенията ви с любимия човек, представяйки ги по един напълно неочакван начин. Ако преживявате труден период, това ви помага да осъзнаете истинската причина за недоразуменията и предлага варианти за отстраняване им.