Любовта е обещание. Но какво обещаваме на някого, когато изричаме думите „Обичам те”? Може ли да се обещае вечна любов?

През погледа на Ницше могат да се обещават единствено действия, не могат да се обещават чувства, тъй като чувствата са непредсказуеми и спонтанни. Ето защо според немския философ тези, които обещават вечна любов, обещават нещо, което не е по силите на никого да бъде обещано. Още повече защото в живота всичко се променя, всичко се трансформира и всичко еволюира. Защото фактът, че някой те обича, е различен от заблуждаващото обещание, че нищо няма да се промени и че връзката ще продължи завинаги.

Когато изричаме думите "Обичам те", ние обещаваме вярност, честност и искреност. Любовното обещание играе важна роля. Защото „Обичам те” означава „обичам те такъв, какъвто си”, защото „Обичам те” означава да не изискваме от човека до нас да се промени, за да задоволи нашите изисквания, защото „Обичам те” не означава, че някой трябва да ни кара да се чувстваме добре, пренебрегвайки себе си, защото „Обичам те” означава да успяваме да разпознаваме трудностите, които ни предлага живота, но да съумяваме да ги преодолеем заедно.

Какво всъщност обещаваме? Какво продължава завинаги? Любовта е обещание, обещание за взаимно уважение. Осъзнаване, че един човек не може да ни „принадлежи”, така както и ние самите не можем да „принадлежим” на никого. Осъзнаване, че не можем да изискваме от човека до нас да ни даде всичко, тъй като ние самите не сме способни да му отвърнем със същото. Така че единственото обещание, което е по силите ни да направим към човека, когото обичаме, е да засвидетелстваме нашето уважение чрез действия и дела, за да бъдем и ние самите достойни за неговото уважение и неговата обич.