На 7 декември отбелязваме Международния ден на гражданската авиация.

Той е обявен през 1994 г. от ICAO (International Civil Aviation Organization), чрез Резолюция на A29- 1, за да отбележи 50-годишнината от създаването на организацията. През 1996 г. по инициатива ICAО и с помощта на канадското правителство, Общото събрание на ООН официално признава датата 7 декември като Международен ден на гражданската авиация. На този ден, но през 1944 г. пък е подписана Конвенцията за международната гражданска авиация.

Целта на световния празник е да генерира и засилване на вниманието в глобален план на значението на международната гражданска авиация в социално-икономическото развитие на държавите, и на ролята на ICAО за насърчаване на безопасността, ефективността и редовността на международния въздушен транспорт. В момента в Международната организация за гражданскана авиациа (ICAO) членуват 190 държави от цял свят.

В основни линии целите на организацията са да осигурява безопасно разрастване на международната гражданска авиация; да насърчава професионалното развитие в проектирането и използването на летателни апарати за мирни цели; да подобрява въздушните пътища, летищата и съоръженията за въздушна навигация; да задоволява нуждите на хората по света от безопасен, редовен, ефективен и икономичен въздушен транспорт; да предотвратява разпиляването на ресурси поради ненужна конкуренция; да опазва правото на страните членки да оперират международни въздушни линии; да предотвратява дискриминационни практики; да поощрява безопасността на полетите при международна въздушна навигация; да подпомага развитието на всички аспекти на международното гражданско въздухоплаване.

Като най-важни функции на организацията се определят въвеждането на международни стандарти и препоръчителни практики и процедури; поощряване възприемането на по-прости формалности по международните граници; развиване на регионални планове за наземни съоръжения и служби; събиране и публикуване на статистически данни за въздушния транспорт; изготвяне на проучвания върху икономическите аспекти на авиацията; подпомагане на развитието на конвенции в областта на въздушното право.

Честит празник!