Някой ден ще ми е тъжно.
За чутото.
Казаното.
Премълчаното.

Някой ден ще ми е тъжно.
За можеше.
Щеше.
Трябваше.
Не беше.

Някой ден ще ми е тъжно.
Че ще се зачудя дали да ти се обадя.
Че не искам да ти споделям.
Че няма да ти се обадя.
Че вече ти нямам номера.
Че не ми трябва.

Някой ден ще ми е тъжно.
Че вече не ми е тъжно.