Свикнали сме да свързваме средата на месец Септември с началото на учебната година. Всяка година на 15-ти септември всички деца тръгват на училище… до сега!

От следващата година, обаче, това може да се промени, защото МОН предлагат нови дати за старт на учебната година.

Защо трябва да се сменя датата?

Според МОН, българските деца учат най-малко от всички останали ученици в Европейския съюз. Само за сравнение, задължителните часове на Българчетата са 7040, а на Ирландчетата - 11 372. Средният брой учебни часове в Европа също е с около 1000 повече отколкото в България.

За да се промени това, МОН предлага 3 варианта.

При първият, старта на учебната година остава същия като досега, но учебните часове се увеличават на 10 часа дневно. Освен това, най-малките ученици, които обикновено учат до 31 май, вече ще учат до 15-ти юни.

Вторият вариант предлага учебната година да започне на 7-ми Септември, а третият на 1-ви Септември като краят на учебната година и в двата случая остава както в първия вариант.