Една снимка с легло и червен кръг обърка целия Интернет. Много хора не осъзнават, че това всъщност е оптическа илюзия.

Повечето хора се вглеждат чаршафите на цветя, за да открият какво не е наред с леглото в червения кръг, а истината може доста да ви изненада.

Ще разгадаете ли загадката?

Снимката първоначално беше публикувана в Imgur и остави десетки хиляди души объркани.

Много хора (включително и ние) се опитват да намерят каква е значимостта на червения кръг и какво толкова интересно има на леглото.

Истината е, че те търсят в съвсем грешна посока, защото няма нищо интересно на самото легло. Това е най-обикновена снимка на легло, на което е подпрян червен обръч. 

Е, успяхте ли да видите обръча, преди да ви кажем?