Все още в някои ситуации хората са по-добри от машините и това предизвикателство ще ви го докаже.

Задачата често се използва в компютърните курсове, защото е възможно човек да я реши, но всеки компютър би се затруднил.

Готови ли сте да тествате своята логика? Задачата е:

На колко години са тези 3 сестри, при условие че:

- Ако умножите годините им ще получите 36.

- Ако съберете годините им ще получите 13.

- Най-голямата сестра е руса.

 

Готови ли сте с отговора?

Тогава нека проверим каква е логиката.

Ако умножим годините им трябва да получим 36, за целта има общо 8 възможни ситуации:

36 = 2 × 3 × 6, но събирайки годините получаваме 11.
36 = 2 × 2 × 9, събирайки годините получаваме 13.
36 = 4 × 9 × 1, но събирайки годините получаваме 14.
36 = 4 × 3 × 3, но събирайки годините получаваме 10.
36 = 18 × 2 × 1, но събирайки годините получаваме 21.
36 = 12 × 3 × 1, но събирайки годините получаваме 16.
36 = 6 × 6 × 1, събирайки годините получаваме 13.
36 = 36 × 1 × 1, но събирайки годините получаваме 38.

Т.е. имаме два възможни отговора, за да са изпълнени първите две условия:
2 + 2 + 9 и 6 + 6 + 1. Тогава се намесва последното условие, което изглежда доста безсмислено в началото - голямата сестра е руса. Това означава, че има една кака, която няма близначка. Следователно само първото уравнение пасва, т.е. верният отговор е: Голямата сестра е на 9 г., а близначките са на 2 г.

Успяхте ли да се справите?