"Безумният се утешава с миналото, слабоумният - с бъдещето, умният - с настоящето."

"В младостта човек пилее здравето си, за да спечели пари, а в старостта - пари, за да откупи здравето си, но досега това никому не се е удало."

"Глупакът и невежата имат пет признака: сърдят се без причина, говорят без нужда, променят се неизвестно защо, месят се в това, което не ги засяга, не съумяват да различат този, който им желае доброто, от този, който им желае злото."

"Даже този, който е далеко, е до теб, ако е в сърцето ти. Даже този, който е до теб, е далеко, ако мислите ти са далеч от него."

"Ако един е победил хиляда пъти хиляда души в сражение, а друг е победил един път себе си, неговата победа е по-голяма."

"Ползата от книгата за този, който си няма собствен ум, е като ползата от огледалото за слепия."


"Не е имало още случай неизпечено гърне да задържи вода, ситото - фино брашно, а женското сърце - тайна."

Подобно на любящ баща кралят трябва да брани народа си от крадци, чиновници, нашествие на вражески пълчища, от фаворитите си и от собствената си алчност

"Жената с един бърбори, друг гледа кокетно, за трети мисли. Кой й е мил?'

Източник: Prit4ite