Всяка секунда, през която живеем, е нова и неповторима за Вселената, миг, който няма да се върне…

А на какво учим децата си? Учим ги, че две и две прави четири и че Париж е столица на Франция.

А кога ще започнем да ги учими и на това, какво представляват те самите?

Трябва да кажем на всяко от тях: Знаеш ли какво си ти?

Ти си истинско чудо. Ти си неповторим.

През всичките изминали години не е имало дете като теб.

С твоите крака, ръце, сръчни пръсти, с начина, по който се движиш.

Ти можеш да станеш Шекспир, Микеланджело, Бетовен.

Имаш сили за всичко. Да, да, ти си истинско чудо!

И когато пораснеш, ще можеш ли да нараниш някого, който също като теб е истинско чудо?

Ти трябва да работиш – ние всички трябва да работим, за да направим света достоен за децата му.

Автор: Пабло Казалс