1. Работата е там, че съществува Нещо Повече и животът се върти имено около това Нещо Повече.

2. Когато човек познава и уважава собствената си вътрешна природа, той знае къде му е мястото.

3. Лошото може да бъде суровина за доброто.

4. Ако времеспестяващите уреди действително пестяха време, щяхме да го имаме на разположение, повече от когато и да било в човешката история. Но колкото и да е чудно, имаме по-малко време от преди няколо години. Наистина е голямо удоволствие да отидеш някъде, където няма времеспестяващи устройства, защото само тогава разбираш, че имаш много време.

5. Времето не може да се пести, то се изразходва. Трябва да внимаваме, обаче, да не го прахосаме, докато се опитваме да го спестим.

6. Всеки път, след като постигнем целта, тя вече не е Такова Забавление и ние се протягаме към следващата, и следващата... Това не означава, че целите, които си поставяме нямат стойност. Имат и то главно за това, че са ни накарали да преминем през процеса, а самия процес е този, който ни е направил мъдри, щастливи или каквито и да било.

Цитатите са от книгата "Дао-то на Пух" от Бенджамин Хоф