Бъдете благодарни, че не притежавате всичко, което желаете,

ако беше така, какво щяхте да очаквате?

Бъдете благодарни, когато не знаете нещо,

защото това ви дава възможност да учите.

Бъдете благодарни за трудните моменти.

В такива времена израствате.

Бъдете благодарни за вашите ограничения,

защото те ви даряват възможности да учите.

Бъдете благодарни за всяко ново предизвикателство,

защото то изгражда сила и характер.

Бъдете благодарни за вашите грешки.

Те ви учат ценни уроци.

Бъдете благодарни, когато сте уморени и изтощени,

защото това означава, че променяте света.

Лесно е да сме благодарни за добрите неща.

Живот, богат с пълнота идва при тези, които са

също благодарни за препятствията.

Благодарността може да превърне негативното в позитивно.

Намерете начин да сте благодарни за бедите

и те ще станат вашите благословии.