Обичаш или обичаш мисълта, че обичаш?

Въпросът често се задава на хора, които смятат, че са влюбени, но връзката им с половинката всъщност е нездравословна.

Какво точно се има предвид, че когато се говори, че една любов може би не е точно любов?

Любовта съществува в три вида. Първият вид е зависимост. Тя е и най-разпространеният вид, при който единият от партньорите зависи от другия. Разбира се, от тази връзка произхождат много негативи – зависимост, очаквания, власт, експлоатация.

Вторият вид любов е тази между независими личности. Поради непрестанния конфликт тази любов също води до нещастие. Не е възможно адаптиране – двамата са толкова независими, че никой не е готов на компромис; да се приспособи към другия. Те дават свобода на другия, но тази свобода прилича по-скоро на безразличие, отколкото на свобода.

Третият вид любов е взаимозависимостта. Тя е и най-рядката форма, която обаче е и истинската любов. За да се случи са необходими двама души, които не са зависими или зависими един от друг, те са в хармония.

Според К. С Люис има два вида любов – нуждаеща се и даряваша. Както подсказва и името им, нуждаещата се любов е зависима от другия във връзката. Съзряването на човека се обуславя от способността му да обича, без да се нуждае, когато започне да дава, без да иска.

Нуждата не може да се определи като любов, защото любовта е рядко явление, което е по-скоро лукс.

Ако си зависим от друг, нещастието те преследва, независимо колко силно се опитваш да се убедиш, че си щастлив.

Желанието за власт и надмощие не бива да присъства в една връзка, ако тя е наистина щастлива, ако двамата са наистина влюбени. Не бива да искаш да манипулираш, да се налагаш, да заповядваш.

Трябва да бъдеш зрял емоционално, за да ти се случи любовта, за да намериш красивото цвете.

Открий себе си, за да можеш да намериш и истинското щастие. Не се опитвай да доминираш, защото няма да бъдеш щастлив.

Истинската, желаната, единствената любов ще дойде при теб, когато си готов да отвориш ума, сърцето и душата си за нея. Любовта не може да бъде унищожена, тя става все по-силна с всеки изминал ден.

Научи се да познаваш любовта!