Бисери върху произведението на Иван Вазов - Под игото

"Априлското въстание е поставило България на картата на Обединена Европа".

"Бойчо Огнянов е мъжкар, който дава живота си заради своята любов - Радка Госпожева".

"Парите са при Бате Бойко".

Бисери върху произведението на Пейо Яворов - Заточеници

"Яворов е един от поетите, които си изливат душата върху белите листове."

"Яворов в това стихотворение описва българския народ като заточен на един кораб."

"Яворов се сбогува със сушата, защото е заклещен на един кораб."

"Яворов е написал стихотворенията "Арменци", "Евреи" и "Баджанаци".

"Яворов е един от най-изтЪканите творци на българската литература."

"Яворов е имал и съпруга, и любовница, но умира твърде млад."

"В третия стих се казва как ги е продал КМЕТЪТ."

"Ако се задълбочим по-дълбоко в определени творби, може да открием дълбок и тежък аспект."

"Героят вижда как Вардар, Дунав и Марица ще греят в гроба му.

"Лирическият говорител и неговата дружина обичат всеки стрък и всеки клон от родината."

Бисери върху произведението на Никола Вапцаров - Кино

"Вапцаров твори в свое направление, което се поделя на различни дялове."

"Вапцаров отрича изкуството. Той мисли, че то не влияе положително на хората."

"В своите творби Вапцаров използва лирика и така прави от непоетичните неща поезия."

"Героят е качен на коня на Крум. Той вижда шосе, след туй трева и започва да задава много въпроси."

"Жребица означава, че момичето е твърде разкрепостено."

"Изкуството има приятно свойство да се нагажда на всеки поотделно."

Бисери върху произведението на Иван Вазов - Левски

"Левски е живял 9 години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си сменял адреса по местоживеене. По тази причина той забравял уютния си дом и нямал време дори за физиологичните си нужди."

"Словото има голяма сила. Ако не беше то, може би никога нямаше да надвием над другите биологични видове."

"Словото е пистолетът, на който Левски натиска спусъка и пуска куршум, за да може хората да оцелеят. Затова е канализацията му за светец."

"Левски прилича на работник на нива. Той върви, а зад него жълтее семето."

"Иван Вазов поставя одата "Левски" пред всички други революционери. В одата героят е изразен все едно като че ли е герой от Гръцката митология: безстрашен, безсмъртен, доколкото си спомням."

Бисери върху произведението на Алеко Константинов - Разни хора, разни идеали

“Авторът внушава чувства на смеене и плачене на своите читатели.”

“Не е живял много, приблизително 35 години, но е написал около 25 файлетони, драми, романи и други негови произведения”. Те са изпълнени с “хумор, сатира и забава”.

“Алеко е комунист …”

"Алеко е “модернист”, “символист”, “конформист”.

"Алеко е най-известният революционер за свободата си”.

“Алеко е възрожденски творец”.

Източник: Актуално