Един ден ще помогнеш на някого да си върне надеждата. Ти ще го спасиш, ще бъдеш светлината в края на тунела, опората му и най-прекрасното нещо, което е изпитвал някога. Ти ще си тази, която ще залепи счупените парченца на сърцето му, и ще си слънцето, което ще се появи след буря.

Един ден ти ще си тази, която някой търси. Ще си всичко, за което той си е мечтал, идеята за перфектна жена. Ти ще си света му, а той ще направи всичко, за да си добре.

Един ден ще разбереш какво е да си с някой, който вижда в очите ти цялата Вселена. Това ще е онзи, който те е търсил дълго, но никога не се е получавало.

Един ден ти ще си причината някой да спре да се бои от любовта. Ти ще си причината да не бяга и да се страхува, че някой ще го нарани. Ти ще разтопиш ледовете в неговото сърце и ще му покажеш, че всичко може да бъде наред.

Един ден ти ще си тази, с която някой ще иска да бъде докрай, която ще е изключение от правилото и с теб всичко ще изглежда по-лесно. Ти ще го измъкнеш от тъмното място, на което е, за да могже отново да обича.

Един ден ще намериш човека, който ще те гледа, сякаш си нереална, ще има очи само за теб. Това ще е онзи, чието сърце ще бие в синхрон с твоето и ще е толкова радостен за късмета, който има. В тези моменти ще осъзнаеш, че всичко, през което си минала, трябва да бъде забравено, защото искаш да се наслаждаваш на настоящето. Всяко предизвикателство, всяка безсънна нощ и сълза ще са си заслужавали, защото нямаше да стигнеш дотук.

Не бъди тъжна.

Един ден ще срещнеш най-хубавото нещо, което ти се е случвало някога.

Обещавам.

Един ден всичко ще придобие смисъл...