Ако мислиш „сразен сьм”, сразен си.
Ако мислиш „не смея”, не смееш.
Ако казваш „бих искал”, но си мислиш „не мога”,
просто няма как да успееш.

Ако мислиш,че губиш, „загубен си”,
ще ти каже светьт без упойка –
успехьт се крие вьв твоята воля
и е в умствената ти настройка.

Ако мислиш „назад сьм”, назад си,
който мисли високо, не пада
Просто трябва да бьдеш напьлно уверен,
щом си трьгнал да тьрсиш награда.

Не най-силният, нито най бьрзият
обезателно грабват залога,
но човекьт ,който печели играта,
е тоз, който мисли
"АЗ МОГА”.

 

Автор: Уолтър Уинтъл