Правила за млади родители. И не само...

1. Нямам време за теб.

Така го карате да се съмнява колко е важно за вас. Вместо това му обяснете на какво трябва да отделите време в момента и защо. И не забравяйте, след като приключите с неотложната задача, да отидете и да обърнете внимание на детето си. 

2. Ще те накажа!

Така го учите да се страхува от силата. Вместо това го попитайте защо прави това, което прави. Най-често зад провокативното поведение е скрит зов за внимание.

3. Никой друг не прави така!

Така потъпквате неговата уникалност. Вместо това му обяснете защо не искате да прави това или онова... И се замислете - наистина ли е нещо, което ще му навреди, или ще по-скоро ще навреди на вашия имидж на "добър родител"...

4. Нямам пари за тази играчка.

Така го учите да свиква с бедността. Вместо това поговорете с него дали наистина тази играчка му е нужна, или просто я е видяло в ръцете на някое друго дете. Помогнете му да осъзнае, че не предметите ни правят щастливи, а това, което е в душата ни...

5. Не го прави! Ще паднеш!

Така го учите да не рискува. Вместо това му кажете да внимава и му обяснете защо. Покажете му къде е скрита евентуалната опасност и го научете как да я избягва.

6. Ти не можеш! Дай аз да го направя!

Така го учите да не вярва в себе си. Вместо това му помогнете с внимание и търпение да направи това, което иска. Научете го да не се отказва при първите неуспехи. Научете да се бори и да не се предава.

7. Защото аз така казвам!

Така го учите сляпо да се подчинява. Вместо това му обяснете защо наистина настоявате да направи или да не направи нещо. Помогнете му да осъзнае какви ще са евентуалните последствия от неговите действия.

8. Не плачи! Не си бебе!

Така го учите да крие чувствата си. Вместо това му помогнете да приема емоциите си. А след това му помогнете да ги преодолява и да се освобождава от тях.

9. Разочарова ме!

Така подхранвате у него ниска самооценка. Вместо това му кажете, че, винаги и при всякакви обстоятелства ще го обичате и ще сте на негова страна. Защото е така, нали?

Подкрепяйте детето! Насърчавайте го! И го обичайте!

Безусловно!