Един човек искал да се самоубие и решил да скочи от мост. Но отдолу стар рибар го видял и му казал:

- Ей, я ела за малко.

- Не мога. Ще скачам. - отговорил самоубиецът.

- Абе ела като ти казвам! - казал старецът.

Отишъл човекът при стареца и му рекъл:

- Дотегна ми от живота, старче. Ще скачам.

А старецът му отговорил:

- Я се прибери у вас, седни, успокой се и прочети ей тази бележка – и му дал едно сгънато листче.

Човекът се прибрал и прочел бележката. На нея пишело: “Няма да е все така!” Брей, казал си човекът, в това има смисъл, и се заловил за работа. Натрупал много пари, фирми, коли, жени. Един ден се сетил за стария рибар, който му помогнал преди време с бележката. Отишъл при него и му казал:

- Ей старче, ти ми помогна преди време и сега искам да ти се отблагодаря. Ще ти купя една яхта да си ловиш риба, някоя къща да ти построя или каквото кажеш, сега имам много пари.

А старецът му казал:

- Момче, я се прибери у вас, отпусни се и си прочети бележката. Май отдавна не си я чел...

Никога не забравяй, че всичко в живота е преходно, затова най-важното нещо, което единствено има значение, е настоящият момент. Живей в него и няма повече да се чувстваш изгубена.